โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 สนับสนุน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2566 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC)

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “ โดยร่วมสนับสนุน กับ เทศบาลตำบลเนินพระ ฯ เทศบาลตำบลบ้านฉาง ฯ ชุมชนในพื้นที่ มาบตาพุดบ้านฉาง เช่น ชุมชนซอยประปา ชุมชนกรอกยายชา กลุ่ม ประมงพื้นบ้าน เก้ายอด กลุ่มประมงพื้นบ้านแสงเงิน ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ ชุมชนหนองแตงเม ฯลฯ และ โรงเรียน บ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนมาบชลูด โรงเรียนบ้านพยูน โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เป็นต้น

โดยแต่ละแห่งมีการจัดกิจกรรม หลากหลาย ด้านความรู้ สันทนาการ การละเล่นเกมส์ต่างๆและการแสดงของเด็กและเยาวชน มีขอขวัญแจก อาหารมากมาย เป็นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียน ในพื้นที่รอบโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ให้มีความสุขเกิดความภาคภูมิใจมีพลังสร้างสรรค์ในตัวตนและจะเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป

รายงานข่าว ฐนกร เปรมสมบัติ

RELATED ARTICLES
Latest News